Logopedie

LOGOPEDIE

Marijke Appels, Silke Steurs en Sarah Van Herck
U kan bij ons terecht met volgende hulpvragen:


Leermoeilijkheden/leerstoornissen

- lees-, spelling-, en/of rekenachterstand
- lees-, spelling-, en/of rekenstoornis (dyslexie/dyscalculie)


Taalontwikkeling

- vertraagde taalontwikkeling
- taalontwikkelingsstoornis (dysfasie)


Spraak

- fonetische uitspraakmoeilijkheden (vb. bepaalde letters niet kunnen uitspreken, lispelen)
- fonologische uitspraakmoeilijkheden (vb. ernstige problemen met verstaanbaarheid door
  vereenvoudigingsprocessen in de uitspraak die te lang blijven voortduren)
- verbeteren van de spreekademhaling of uitspraak i.k.v. studie of beroep

- spraakontwikkelingsdyspraxie


Oromyofunctionele therapie

OMFT is een functionele therapie om een verstoord evenwicht tussen de orofaciale spieren, vaak ten gevolge van afwijkende mondgewoonten als duimzuigen of mondademen, te herstellen. Dit onevenwicht kan leiden tot een foutieve tongligging, afwijkend of ‘infantiel’ slikpatroon en articulatieproblemen. Therapie gebeurt steeds na doorverwijzing van of in samenwerking met een tandarts of orthodontist.
In Praktijk Holven
kan u terecht bij een OMFT-specialist (certificaat basis- en verdiepingscursus OMFT bij KWeC).


Gehoorrevalidatie (jongeren en volwassenen)

Praktisch
Een eerste afspraak maken kan via mail:
marijke@praktijkholven.be

silke@praktijkholven.be

sarah@praktijkholven.be


Tijdens een eerste gesprek wordt de precieze hulpvraag besproken en kan indien nodig een logopedisch onderzoek ingepland worden.

Een intakegesprek kost €25. Dit bedrag wordt niet vergoed door het ziekenfonds.


U vindt ons in de Dr. Van de Perrestraat 215 (grote glazen deur). Parkeren kan gratis langs de straat. Praktijk Holven bevindt zich op 1 km van het station van Geel en op 100m van bushalte ‘Gasstraat’.

Tarieven


De logopedisten van PraktijkHolven zijn niet geconventioneerd.


In onderstaande tabel vindt u de huidige tarieven terug betreffende patiënten die een terugbetaling via het RIZIV genieten. Voor mensen met een voorkeursregeling (verhoogde tegemoetkoming) wordt er wettelijk verplicht het conventietarief te blijven toepassen.