Gehoor

Gehoor


In Praktijk Holven kunnen kinderen en volwassenen terecht voor begeleiding in het kader van een gehoorstoornis (spraak- en taaltherapie, hoortraining,…). Er vindt eerst een intakegesprek plaats. Daarna is een onderzoek nodig om o.a. de spraak, taal en communicatieve vaardigheden in kaart te brengen. Nadien kan logopedische therapie ingepland worden.


Het RIZIV komt meestal tussen in de kosten voor logopedische therapie. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze terugbetaling doorloopt u volgende stappen:


1.

U haalt een voorschrift voor het aanvangsonderzoek. Zowel de huisarts als artsen met bepaalde specialisaties (vb. NKO- arts of kinderarts) mogen dit voorschrijven.

2.

Wij nemen een logopedisch onderzoek af bij uw kind.

Nadien worden de resultaten met u besproken.

3.

U haalt een voorschrift voor logopedische therapie. Dit dient doorgaans door een arts-specialist voorgeschreven te worden die verbonden is aan een erkend revalidatiecentrum.

Alle informatie over bovenstaande procedure bespreken we tijdens een intakegesprek. Een intakegesprek kost €35 en wordt niet terugbetaald door de mutualiteit. Meer informatie over de tarieven vindt u op deze website.


Voor een eerste afspraak kan u best via email contact opnemen met Marijke Appels.