Blind leren typen (Typ10)

Blind leren typen (Typ10)

Teamlid: Silke Steurs (logopediste)


Typ10 is een speciaal ontwikkelde methode om blind te leren typen. Dit wordt ingeoefend op een speelse manier en via alle leerkanalen (visueel, auditief, tactiel, proprioceptief, geheugen, etc.). Daarom is deze methode uitermate geschikt voor kinderen met:

- Fijnmotorische problemen

- Dyslexie (leesstoornis/spellingsstoornis)

- Psychomotorische problemen zoals DCD en dyspraxie

- Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, ASS, ADHD, ADD


Natuurlijk is deze methode ook zeer geschikt voor kinderen zonder deze problematieken die op een leuke manier willen leren blind typen.


De cursus heeft een slagingspercentage van 92%. Dit wil zeggen dat het kind dan blind kan typen. De snelheid zal worden bekomen door het onderhouden van het typen na de cursus.

De lessen worden gegeven in kleine groepjes, waardoor de cursus op maat en volgens de noden van uw kind kan worden gegarandeerd. De typles is beschikbaar voor kinderen vanaf 9 jaar. Er worden groepslessen georganiseerd tijdens de school vakanties.


De cursus bestaat uit 10 lessen van +/- 1 uur en gaan door in de praktijk. Beschikken over een eigen laptop is een vereiste. De kostprijs voor 10 sessies bedraagt €190. Hierin zit vervat:

- 10 lessen

- Werkboek ‘typ10’

- Didactisch materiaal

- Een licentie van 1 jaar om op een online platform oefeningen te maken, teksten te typen ifv transfer, …  Thuis oefenen is bij de Typ10 methode heel belangrijk.


Momenteel zijn er geen nieuwe cursusdata gepland. Wil u op de hoogte gehouden worden van een eerstvolgende nieuwe reeks? Neem dan even contact op met logopediste Silke Steurs (silke@praktijkholven.be).Meer info over de methodiek van Typ10 vindt u terug op www.typ10.be