Typ10

* Nieuwe reeks start in december 2023 *



Typ10 is een speciaal ontwikkelde methode om blind te leren typen. Dit wordt ingeoefend op een speelse manier en via alle leerkanalen (visueel,auditief, tactiel, proprioceptief, geheugen, etc.). Daarom is deze methode uitermate geschikt voor kinderen met:


- Fijnmotorische problemen

- Dyslexie (leesstoornis/spellingsstoornis)

- Psychomotorische problemen zoals DCD en dyspraxie

- Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, ASS, ADHD, ADD


Natuurlijk is deze methode ook zeer geschikt voor kinderen zonder deze problematieken die op een leuke manier willen leren blind typen.


De cursus heeft een slagingspercentage van 92%. Dit wil zeggen dat het kind dan blind kan typen. De snelheid zal worden bekomen door het onderhouden van het typen na de cursus.

De lessen worden gegeven in kleine groepjes, waardoor cursus op maat en volgens de noden van uw kind kan worden gegarandeerd. De typles is beschikbaar voor kinderen vanaf 9 jaar. Er worden in de vakanties groepslessen georganiseerd.


De cursus bestaat uit 10 lessen van +/- 1 uur en gaan door in de praktijk. Beschikken over een eigen laptop is een vereiste. De kostprijs voor 10 sessies bedraagt €190. Hierin zit vervat:

- 10 lessen

- Werkboek ‘typ10’

- Didactisch materiaal

- Een licentie van 1 jaar om op een online platform oefeningen te maken, teksten te typen ifv transfer, …  Thuis oefenen is bij de Typ10 methode heel belangrijk.


De cursusdata van de eerstvolgende Typ10-reeks zijn:

- 27 december 2023 (11h - 13h)

- 30 december (11h - 13h)

- 2 januari 2024 (11h - 13h)

- 6 januari (11h - 13h)

- 13 januari (14h - 16h)


Voor meer informatie of om in te schrijven kan u contact opnemen met Silke Steurs (silke@praktijkholven.be).



Meer info? Surf naar www.typ10.be