Lezen, spellen en rekenen

Lezen, spellen en rekenen


Logopedie biedt hulp bij problemen met lezen, spellen en/of rekenen. Problemen met deze vaardigheden kunnen verband houden met een leerachterstand of met een leerstoornis (dyslexie of dyscalculie).


Tijdens een intakegesprek bekijken we uw hulpvraag en bespreken we de ontwikkeling en schools functioneren van uw kind. Daarna is een onderzoek nodig. Nadien kan lees-, spelling- of rekenbegeleiding ingepland worden.


Bij deze behandelingen is een samenwerking tussen logopedist, ouders, school en eventuele andere hulpverleners belangrijk om de zorg goed op elkaar af te kunnen stemmen.


Het RIZIV komt in sommige gevallen tussen in de kosten voor logopedische therapie (afhankelijk van het resultaat op het logopedisch onderzoek). Om in aanmerking te kunnen komen voor deze terugbetaling doorloopt u volgende stappen:

1.

U haalt een voorschrift voor het lees/spelling/rekenonderzoek. Zowel de huisarts als artsen met bepaalde specialisaties (vb. NKO-arts of kinderarts) mogen dit voorschrijven.

2.

Wij nemen een lees-, spelling- en/of rekenonderzoek af bij uw kind.

Nadien worden de resultaten met u besproken.

3.

U haalt een voorschrift voor logopedische therapie. Dit dient doorgaans door een arts-specialist voorgeschreven te worden.

Alle informatie over bovenstaande procedure bespreken we tijdens een intakegesprek. Een intakegesprek kost €35 en wordt niet terugbetaald door de mutualiteit. Meer informatie over de tarieven vindt u op deze website.


Voor een eerste afspraak kan u best via email contact opnemen met een van de logopedisten.