Taal

Taalontwikkeling


Logopedie kan helpen bij problemen in de taalontwikkeling (vertraagde taalontwikkeling of taalontwikkelingsstoornis). Als u zich zorgen maakt over de communicatieve vaardigheden van uw kind, kan u de hulp inschakelen van een logopedist.


Tijdens een intake bespreken we uw hulpvraag en geven we adviezen. Soms is een onderzoek aangewezen. Nadien wordt bekeken of er nood is aan logopedische therapie. Het is meestal aangewezen dat u als ouder bij de therapie aanwezig bent om tips en adviezen thuis te kunnen toepassen.


Het RIZIV komt in sommige gevallen tussen in de kosten voor taaltherapie. Of deze terugbetaling mogelijk is, hangt af van de resultaten op de logopedische test, een intelligentieonderzoek en een gehooronderzoek. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze terugbetaling doorloopt u volgende stappen:

1.

U haalt een voorschrift voor het aanvangsonderzoek. Zowel de huisarts als artsen met bepaalde specialisaties (vb. NKO-arts of kinderarts) mogen dit voorschrijven.

2.

Wij nemen een logopedisch onderzoek af bij uw kind.

Nadien worden de resultaten met u besproken.

3.

U haalt een voorschrift voor logopedische therapie. Dit dient doorgaans door een arts-specialist voorgeschreven te worden die verbonden is aan een erkend revalidatiecentrum.

Alle informatie over bovenstaande procedure bespreken we tijdens een intakegesprek. Een intakegesprek kost €35 en wordt niet terugbetaald door de mutualiteit. Meer informatie over de tarieven vindt u op deze website.


Voor een eerste afspraak kan u best via email contact opnemen met een van de logopedisten.